Program

1. Gün – 25 Mayıs 2021, Salı

}

10:00 – 10:45

ONLINE

Açılış

}

11:00 – 11:45

Room 3

Panel 1

Oturum Başkanı : 

Tarihçe
}

12:00 – 12:45

online

Panel 2

Oturum Başkanı : 

Apiterapi Ve Klinik Çalışmalar

Doç. Dr. Onur Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği ABD

Palyatif Bakım Ve Apiterapi

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Doğan
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD

Apiterapi Uygulamalarında Acil Müdahale

Doç. Dr. Şahin Çolak
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

}

13:45 – 14:30

online

Panel 3

Oturum Başkanı :

Apiterapi Ürünlerinde Antioksidan Pro-Oksidan Kavramı

Prof. Dr. Abdürrahim Koçyiğit
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya ABD

Arı Ürünlerinin Klinikte Önemli Olan Bazı Enzimler Üzerindeki İnhibisyon Etkileri

Doç. Dr. Hüseyin Şahin
Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu

Arı Ürünleri ve İstenmeyen Etkileri

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Oruç
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Farmakoloji ve Toksikoloji ABD

}

14:45 – 15:30

online

Panel 4

Oturum Başkanı :

Apiterapi ve Preklinik Çalışmalar

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ünal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği ABD

Apiterapi Ürünlerinin Biyokimyasal İçeriği

Prof. Dr. Hakan Parlakpınar
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıbbi Farmakoloji ABD

Apiterapi Ürünlerinin Farmakolojik Özellikleri

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıbbi Farmakoloji ABD

}

15:45 – 16:30

online

Panel 5

Oturum Başkanı :

Apiterapi Ürünlerinde Gıda Güvenliği

Prof. Dr. Nevzat Artık
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü, Ankara

}

16:45 – 17:30

online

Panel 6

Oturum Başkanı :

Kanser Profilaksi Ve Tedavisinde Propolis

Prof. Dr. Erdem Yeşilada
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakognozi ABD

Meme Kanserinde Propolis

Prof. Dr. Oğuz Öztürk
İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Onkolojide Apiterapinin Yeri

Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji ABD

2. Gün – 26 Mayıs 2021, Çarşamba

}

10:00 – 10:45

ONLINE

Çalıştay 1 – Bal

Oturum Başkanı :

Kestane Balı Ve Apiterapideki Yeri

Prof. Dr. Sevgi Kolaylı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya ABD

Apiterapide Balın Kalite Kriterleri

Doç. Dr. Aslı Özkök
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

}

11:00 – 11:45

Room 3

Çalıştay 2 – Propolis

Oturum Başkanı :

Propolisin Antiviral Özellikleri

Sevda Demir
Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Sulu Propolis Ekstraksiyonu; Yeni Dönem Beslenme Ve Propolis

Prof. Dr. Orhan Değer
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıbbi Biyokimya ABD

}

12:00 – 12:45

online

Çalıştay 3 – Arı Zehri

Oturum Başkanı :

Apiterapide Arı Zehrinin Özellikleri

Doç. Dr. Rahşan İvgin Tunca
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

}

13:45 – 14:30

online

Çalıştay 4 – Arı Sütü

Oturum Başkanı :

Apiterapide Arı Sütü

Prof. Dr. Nuray Şahinler
Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ABD

}

14:45 – 15:30

online

Çalıştay 5 – Apilarnil

Oturum Başkanı : Uzm. Dr. Dursun Ünal / Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Arş. Hastanesi (Şevket Yılmaz Hst.) Üroloji Kliniği

Bilimsel Veriler Işığında Apilarnilin Apiterapi'de Yeri

Prof. Dr. Banu Yücel
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ABD

Doğal Bir Androjen Kaynağı: Apilarnil (Erkek Arı Larvası)

Öğr. Gör. Gülsüm Merve Boyracı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü

}

15:45 – 16:30

online

Çalıştay 6 – Perga

Oturum Başkanı :

}

16:45 – 17:30

online

Çalıştay 7 – Polen

Oturum Başkanı :