İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji ABD